Teraapiasuunad luubi all- analüütiline teraapia

2. aprill 2012 - Anneli Valdmann

18. aprillil tutvustab Pille Varmann analüütilist teraapiat.
Analüütiline psühholoogia on  Šveitsi psühhiaatri Carl Gustav Jungi poolt rajatud süvapsühholooogia koolkond, mille keskmes on isiksuse areng:
iseseisvaks, küpseks ja ennast teostavaks isiksuseks saamine läbi sügava enese mõistmise. Oma mõtlemises lähtus Jung klassikalisest psühhoanalüüsist, keskendudes samuti alateadvusele ja püüdele mõista alateadvuses toimuvat. Erinevalt Freudist, kelle jaoks alateadvus oli teadvusest välja tõrjutud mõtete ja tunnete prügikast, leidis Jung, et see on omaette maailm, justkui ookean, milles on lisaks pingeele japrobleemidele peidus ka piiramatu hulk andeid, loovust ja energiat, mis tavaolukorras pole inimesele kättesaadav. Kui Freud seostas psüühilist energiat seksuaalsusega, siis Jung, kes oli ise äärmiselt avatud ja vaimne inimene, keskendus seksuaalsuse kõrval oluliselt määra spirituaalsusele ja inimese vaimsele arengule.

Pille Varmann on õppinud erinevaid ida meditsiini tehnikaid, samuti psühhoteraapia meetodeid   muusikateraapiat (1988 - 1991), gestaltteraapiat (1993   1999) ning supervisiooni (2000 - 2003). Olles sinnani töötanud sisehaiguste arstina, vahetas Pille 1999. aastal eriala, astudes Tartu Ülikooli psühhiaatria residentuuri, mille lõpetas 2003. aastal. Samast aastast töötab ta Lääne-Tallinna Keskhaiglas psühhiaatrina, kus tema igapäevatööks on psüühikahäirete ravi. Alates 2001. aastast on Pille Varmann õppinud jungiaanlikku analüütilist psühhoteraapiat, olles Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni juurde kuuluva Eesti arengugrupi liige. Õpingud loodab ta lõpetada sertifitseeritud
analüütikuks saamisega 2013. aastal. Alates 2004. aastast teeb Pille Varmann analüütilist psühhoteraapiat erapraksises.

Üritustesarja kohta saab täpsemalt lugeda ning üritusele registreerida siit:http://www.avitus.ee/koolitused/teraapiasuunad
Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: