Tasuta nõustamisprogramm tööturul tuge vajajatele Avituse keskuses

15. november 2009 - t.

Vaata uudisklippe programmi kohta siit:

TV3

Kanal2

venekeelne Aktuaalne Kaamera

 

Oled sa mures töö võimaliku kaotamise pärast? Või on töötus juba sinu reaalsus? Arengu Keskuses Avitus käivitub 22. novembrist 2009 kaks aastat kestev nõustamisprogramm „Uus Algus“, mis toetab tööturule sisenemist ning aitab ennetada tööturult väljalangemist.

 

Programmis osalemine on tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetme 1.3.3 ,,Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed'' raames, toetuse suurus on 1 123 574 krooni.

Programm „Uus Algus“ on mõeldud sotsiaalsete ja majanduslike toimetulekuraskustega inimestele, töötutele ning väikelaste emadele, kes soovivad tööturule naasta või oma positsiooni tööturul parandada. Programmi viivad läbi eriväljaõppega rühmajuhid, psühholoogid, personalijuhid või -nõustajad ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) ja MTÜ ETNA Eestimaal spetsialistid. Nõustamisprogrammi viiakse läbi Tallinnas.

 

Nõustamisprogramm pakub võimalust osaleda rühmanõustamisprogrammis ning kasutada individuaalse psühholoogilise, juriidilise või ettevõtlusalase nõustamise teenust. Eneseabi- ja psühhokoolitusrühmades õpitakse spetsialistide lühiloengute, kogemuste vahetamise, testide ning eneseanalüüsi abil iseennast, oma tööalaseid võimeid ja vajadusi paremini mõistma. Arutletakse erinevate psühholoogiliste ja praktiliste tegurite üle, mis võivad inimese toimetulekut mõjutada ning kuidas neid tegureid enda heaks paremini ära kasutada. Räägitakse töötamisega seotud juriidilistest aspektidest ning ettevõtluse alustamisest ja võetakse läbi töökohale kandideerimine: töökuulutustega töötamine, CV, kaaskirja ja motivatsioonikirja koostamine ning töövestlus.

 

“Töötusel on oma psühholoogiline pool, mis inimesi mõjutab. Töötud vajavad psühholoogilist abi, et keerulises olukorras mitte masendusse langeda ja alla vanduda, vaid leida üles oma tugevad küljed ning otsida lahendusi. Samas on töötute jaoks psühholoogiline abi kallis ning rahaliste piirangute tõttu jääb see nende jaoks sageli kättesaamatuks,” ütles Avituse projektijuht Triin Ülesoo. Tema sõnul on loogiline, et Avitus aitab leida lahendusi hetke valupunktile - töötusest tulenevale masendusele, lootusetusele jms. “Avitusel on pikaaegne kogemus nii grupi- kui individuaalnõustamise osas ning spetsiifiliselt oleme tegelenud just depressiooniprobleemidega. Tahame aidata inimestel leida eneseusu ning käivitada oma sisemised ressursid, et raskes olukorras hakkama saada, leida oma jõud, uued suunad ja uus lootus. Tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele saame programmi ellu viia mahus, mis võimaldab jõuda paljude abivajajateni.”

 

Rühmajuht Anne-Ly Rõuk räägib eneseabigruppidest: “Valisime üheks nõustamise vormiks just eneseabi- ja psühhokoolitusrühma. Individuaal- ja grupinõustamine on erinevad meetodid, millel on mõlemal oma plussid ja miinused. Rühmanõustamise eelised ja efektiivsus peitub näiteks selles, et inimene tajub, et ta ei ole oma probleemidega üksi ning kiirem on ka muutusteks motivatsiooni leidmine”. 

 

Nõustamisprogrammi läbib 12 eneseabirühma, neist 6 väikelaste emadele, igas rühmas 15 inimest. Üks rühmatöötsükkel kestab 10 nädalat, koos käiakse ühel päeval nädalas 6 tundi korraga. Individuaalset nõustamist saab umbes 80-100 inimest aastas. Väikelaste emadele pakutakse vajadusel ka lapsehoiu võimalust.

 

Programmis osalemise soovist saab teada anda, vastates ankeetküsitlusele Avituse kodulehel või täites paberankeedi Arengu Keskuses Avitus aadressil Kadaka tee 141 Tallinn.

 

Täpsemat infot programmi kohta saab lugeda SIIT, või võttes ühendust e-postiga uusalgus@avitus.ee või telefonil 56 577 447 (Anne-Ly Rõuk).

Kommentaarid: 1

Kommentaarid:

1
Võimalik,et hea asi .
Peeter 21. november 2009
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: