"Sa ei ole üksi" foorumi uuring

30. jaanuar 2016 - Triin Ülesoo


2015 aastal viidi läbi "Sa ei ole üksi" foorumi rahulolu-uuring. Uuringule vastas 115 inimest.

Üldine foorumiga rahulolu on väga kõrge - 59% vastajatest on foorumiga väga rahul ning 63% soovitaks foorumit kindlasti sõbrale (10-palli süstemis vastused 8-10).


Uuringu tulemustest võib järeldada, et inimesed vajavad eelkõige emotsionaalset toetust ja head sõna, mitte niivõrd infot. Ära kuulamine ja mõistmine on oluline. Foorumi töös on algusest peale suurt rõhku pandud turvalise ja sõbraliku õhkkonna loomisele läbi selgete reeglite ning isiklike eeskujude, see töö on ära tasunud.


Oluline abistav osa on ka inimeste ehedad lood oma kogemustest – need aitavad lugeja enda probleeme mõtestada, samastuda, annavad lohutust, jne. Tekib normaliseerimine, nähakse, et enda probleemid pole unikaalsed, tekib õlatunne ja arusaam, et ei olda üksi oma muredega.


Anonüümsus võimaldab kasutajatel kirjutada välja enda mõtted, mida mujal elus ei julgeta jagada, tänu keerulistele teemadele või stigmatiseerimisele. 


Moderaatorite tööga ollakse üldiselt rahul, osa tööst jääb „kulisside taha“ ning kasutajad ei näegi foorumis toimuvaid probleeme, kuna need lahendatakse privaatselt.


Foorumiga rahulolu on väga kõrge. Rahulolematuse põhjuseks oli peamiselt foorumi madal aktiivsus ja vähe vastuseid. Lahendusena võib kaaluda aktiivsete moderaatorite lisamist, kes jõuaksid rohkem kirjutada ja kasutajatega suhelda.


Loe uuringu tulemusi siit Sa ei ole üksi rahulolu-uuring 2015


Uuring viidi läbi projekti „AppsTerv – Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks“ raames ja seda rahastati Norra finantsmehhanismi 2009-2014 „Rahvatervis” programmi vahenditest. 




Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: