Loome Eesti kogemus-nõustajate katusorganisatsiooni

13. aprill 2017 - Anneli Valdmann

Avitus juhib sel aastal kogemusnõustajate katusorga-nisatsiooni ja veebikeskkkonna loomist

Toetavad  Hasartmängumaksu Nõukogu  Sotsiaalministeerium 


 

Riigiasutused ja kogemusnõustamise teenuse kasutajad tunnevad puudust väljaõppinud ja tunnustatud kogemusnõustajaid ühendavast süsteemist ja infoplatvormist.   Aastal 2017 veab kogemusnõustamise (KN) valdkonna töögrupp kogemusnõustajate katusorganisatsiooni loomise projekti. Töögrupis on esindatud nii füüsilise kui vaimse tervise eksperdid ja praktikud ning vabaühenduste mentor.    
Kogemusnõustajate katusorganisatsioon on kogemusnõustajate tunnustamise ja info haldamise süsteem. See pole KN teenuse pakkuja.  Katusorganisatsioon tegeleb 
  • KN teema kohta info koondamise ja esitamisega
  • kogemusnõustajate väljaõppe hindamisega
  • tunnustatud (määruses ette nähtud tingimustele vastava õppe ja juhendamise läbinud) kogemus-nõustajate veebiregistrisse kandmisega ja veebiregistri haldamisega
  • kvaliteediküsimuste ja pretensioonidega
  • KN väljaõppe kvaliteedi küsimustega
Lisaks pakutakse läbi katusorganisatsiooni toetus-tegevusi tegevatele kogemusnõustajatele: järjepidevad individuaal- ja grupisupervisioonid jätkukoolitused 

Lähem info siin

Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: