Bakalaureusetöö tutvustab kogemusnõustamist Avituse näitel

17. juuni 2016 - Triin Ülesoo

Värskelt valminud Marit Okase bakalaureusetöö tutvustab kogemusnõustamist Avituse näitel ning otsib vastuseid järgmistele küsimustele:
 (1) Milline on kogemusnõustajate kaasamise olulisus ja roll kogemusnõustajate hinnangul? 
(2) Millised tegurid soodustavad ja takistavad kogemusnõustamise teenuse pakkumist? 
(3) Milliseid võimalusi näevad kogemusnõustajad teenuse arendamiseks? 
Kogemusnõustamine on 2016. aastast Eestis ametlik teenus, mis on teiste sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kõrval üheks lisavõimaluseks inimestele, kes soovivad oma elusituatsioone arutada kellegagi, kellel on sarnane isiklik kogemus. 

 Käesolevas bakalaureusetöös on kasutatud kvalitatiivset uurimisviisi. Uurimisandmed on kogutud fookusgrupiintervjuu käigus märtsis 2016 Arengukeskus Avitus kogemusnõustajatelt, kellel on praktiline kogemusnõustamise kogemus ning läbitud Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud soovituslikule koolitusjuhendile vastav teoreetiline kogemusnõustajate ettevalmistus. 

Uurimistulemustest ilmnes, et kogemusnõustamisel on oma oluline roll kanda ning kogemusnõustaja toob soovitud muutusi inimeste tervenemise protsessides. Teenuse osutamist soodustavate teguritena võib välja tuua kogemusnõustajate kõrget motivatsiooni teenust osutada, ennast täiendada ning valdkonda arendada. 

Põhiliseks teenuse osutamist takistavaks teguriks on asjaolu, et kogemusnõustajad ja abivajajad ei saa omavahel kokku kuna vajalik info ei jõua osapoolteni. Teenuse arendamiseks tuleks kogemusnõustajate hinnangul luua ühtne andmebaas, kutsestandardid ning tutvustada teenust laiemale ringile. 

Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: