Avitus teeb koostööd sakslastega Eichenberg Institut’ist

11. mai 2012 - Triin Ülesoo

Ühel heal päeval leidsid meid üles sellised toredad inimesed
nagu Alar ja Erika Sander. Tegu on sakslastega, kellel on käsil huvitav projekt, mis neid aeg-ajalt Eestisse tegutsema toob. Alar on tegelikult väliseestlane ning räägib suurepäraselt ka eesti keelt.

Kohtumisel leidsime me ruttu ühise keele. Kuna Alari ja
Erika töö on seotud töötutega, kellel on psüühilisi probleeme või muresid, siis kuulasid nad huviga meie kogemusi „Uus algus“ ning „Stressist vaba tööelu“ projektist. Meie jällegi kuulasime tähelepanelikult, mis toimub Saksamaal samas
valdkonnas – kuidas on seal lood depressiooniga, milline elu on töötutel, kuidas tegeletakse psüühikahäiretega, millised on riigi toetused jne. Ühiseid teemasid jätkus ning peale sakslaste meeldiva oleku ja viisakuse on Erikal ja Alaril loovterapeutidena suures annuses mõnusat huumorimeelt ning loomingulist energiat.

 

Kuna ühiseid tegevusi ja mõtteid oli palju, hakkas tasapisi kooruma ideid koostööks. Alar ja Erika töötavad Eichenberg Institut'is (http://www.eichenberg-institut.de/) ning viivad läbi projekti „RITA – Improving resilience by transnational exchanges“ („RITA – vastupanuvõime parandamine läbi rahvusvahelise kogemuste vahetuse“). Projekti sihtrühmaks on sakslased, kes on pikaajalised töötud ning kellel on lisaks psüühikaprobleeme. Projekti eesmärgiks on osalejate töövõime ja vastupanuvõime parandamine – vastupanuvõime on oskus kriisidega hakkama saada toetudes isiklikele ning sotsiaalsetele ressurssidele ning kasutades neid isiksuse arenguks. Projekt hõlmab grupi- ja individuaalset nõustamist ning selle üheks osana tuuakse grupp Eestisse, et muutus ei toimuks vaid teraapiaruumides, vaid et osalejad saaksid päris elus uusi kogemusi ning ennast proovile panna. Eestis käivad osalejad tööpraktikal erinevates firmades (nt. Paletti, Toidupank jne) ning osalevad muudmoodi Eesti ühiskonnaelus.

 

Praeguseks on Eestis praktikal käinud kaks gruppi ning
mõlema osalejad on kogemustega väga rahul. Eestlased on neid sõbralikult vastu võtnud ning toetus, hea suhtumine ning positiivsed kogemused on aidanud tõsta osalejate eneseusku ja lootust. Hakkamasaamine võõral maal on loonud kogemustepagasi, millele nad Saksamaale naastes saavad toetuda ja sellest jõudu ammutada.

 

Kuna projekt on loodud kogemuste vahetuseks, tuli meil mõte grupi osalejad viia kokku Eesti sarnases olukorras olevate inimestega. Neile oleks see heaks võimaluseks teada saada, kuidas Eestis saadakse hakkama depressiooni ja töötusega ning eestlased saaksid jällegi teada, kuidas
sakslased selliste probleemidega toime tulevad. 26. aprillil toimuski Avituses esimene rahvusvaheline grupitöö, kus osalesid nii eestlased, kui sakslased. Kogemus oli väga positiivne mõlemale poolele. Grupi lõpus tõdeti, et olenemata
maast, sotsiaalsest ja majanduslikust süsteemist – inimesed on igal pool ikkagi inimesed ja mured on neil täiesti sarnased.

 

Sügisel meie koostöö jätkub ja selleks ajaks tuleb kindlasti
veel ideid, mida koos teostada. Järgmine sakslaste grupp külastab Eestit ja Avitust oktoobris.  

 

 


Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: