Avitus alustab kogemusnõustamise võrgustikutöö projektiga "Kogemus väärtuseks"

17. juuni 2016 - Triin Ülesoo

Arengukeskus Avitus teostab perioodil juuli 2016-
mai 2017 projekti „Kogemus väärtuseks“. Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 11 945 EURi.Projekti eesmärgiks on Avituse tegevusvõimekuse suurenemine läbi kogemusnõustajate teenuse arendamise, tõhusa võrgustikutöö käivitamise ning organisatsioonisisese ja -välise koostöö parendamise.

 

Projektiga käivitatakse Avituse kogemusnõustajate võrgustikutöö, mille sisemiseks eesmärgiks on nõustajate töö koordineerimine, toetamine, motiveerimine ning töövõimaluste vahendamine. 


Võrgustikutöö väliseks eesmärgiks on kogemusnõustamise teenuse tutvustamine ning partnerorganisatsioonide leidmine koostööks ja teenuse müügiks, samuti kogemusnõustamise teenuse arendus Eestis. 


Kogemusnõustajate teenuse kvaliteedi tagamiseks, motivatsiooni hoidmiseks ja võrgustikus püsimiseks tagatakse töötajatele supervisiooni ja kovisiooni võimalused.


Kogemusnõustamise teema tutvustamiseks ja positiivse kuvandi loomiseks avalikkusele, spetsialistidele ja klientidele viiakse läbi infopäev ning tehakse teavitustööd läbi artiklite, intervjuude ja veebi. 


Kommentaarid: 7

Kommentaarid:

1
Soovin kindlasti osaleda ja olen tänulik edaspidise info eest õppepäevade kohta.
Sirje Metsoja 20. juuni 2016
2
Olen tänulik info eest edaspidi toimuvast!
Kristina Rosin 20. juuni 2016
3
Tänulik edasise info eest, osaleks meeleldi!
Kristi Mäe 20. juuni 2016
4
Soovin osaleda ja olen tänulik edasise info eest õppepäevade kohta. Merike Einer 20.juuni 2016
Merike Einer 20. juuni 2016
5
Kui pole hilja, sooviksin ka infot.
Pille Lukk 18. juuli 2016
6
Kui pole hilja, sooviksin ka infot.
Pille Lukk 22. juuli 2016
7
Soovin osaleda ja olla kursis uue infoga
Ene Soidla 7. august 2016
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: