Stressi ja läbipõlemise koolitused

Loe siit stressi ja läbipõlemise mõjust:
Skeem_Avituse stressi ja läbipõlemise koolitused.pdf

Koolitused on mõeldud 

 • stressi ja läbipõlemise ennetamiseks
 • stressist, meeleoluprobleemidest või läbipõlemisest taastumiseks
 • teiste toetamiseks
 • inimeste teadlikkuse suurendamiseks
Loe suure haigla meeskonna juhi soovitust

 

Koolituste jooksul on võimalik õppida:

 • tundma stressi, depressiooni ja läbipõlemise märke ja põhjuseid;
 • kuidas isiksuseomadused mõjutavad stressi tekkimist, õpitakse tundma oma tugevusi ja nõrkuseid;
 • nägema takistavaid uskumusi ja hoiakuid ning neid muutma;
 • analüüsima suhteid ning kasutama enesekehtestamise tehnikaid;
 • teaduspõhiseid mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikaid, lõõgastumist ja visualiseerimistehnikaid, kognitiiv-käitumusliku teraapia tehnikaid, probleemilahendusvõtteid;
 • kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt, milline on töö seos stressi ja läbipõlemisega;
 • kuidas läbi füüsilise tervise toetada psüühilist heaolu ja tervist;
 • kuidas seada ja saavutada eesmärke läbipõlemata 

Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiloengud, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. 


Koolitusi on võimalik täiendada meeskonna stressitaseme hindamisega. 

Juhtide jaoks on hindamise kokkuvõte anonüümne. Töötajatel on soovi korral võimalik saada individuaalset tagasisidet.


Läbiviijateks on

 

Anneli Valdmann

psühholoogiline nõustaja ja koolitaja, on töötanud meeskondade ja gruppidega alates aastast 2004

Kristi Leps

andragoogika magister, on töötanud meeskondade koolitajana (mh koostöös Archimedes SA-ga) 

Tarvo Tendal

organisatsioonkäitumise magister, on töötanud ettevõtete koolitajana (mh Mercuri International Eesti AS)


---------------------------------------------------------------------------------


Läbiviimise eeldused ja võimalused


Kõiki mooduleid on võimalik tellida ka eraldi moodulitena või ühekordsete lühikoolitustena. Koostame koolituskava ja ajaplaani vastavalt organisatsiooni soovidele ja vajadustele.


Soovituslik minimaalne aeg on 3 tundi. Iga teemat on võimalik käsitleda 3-6-tunniste koolituspäevadena.

Koolitusgrupi suuruseks on 5-20 inimest. 


Koolitusi on võimalik tellida, kui on koos min 5 inimese grupp. 
---------------------------------------------------------------------------------

Hinnad    


Meeskonnakoolitused tellija ruumides   

125 €/h rühma kohta (kuni 20 osalejat)  

Suuremate mahtude korral küsige hinnapakkumist. Hind sisaldab koolitaja töötasu, jaotusmaterjale kuni 20-le osalejale. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Tallinnast väljaspool lisandub transpordi tasu kilometraaži alusel: 0,25 €/km edasi-tagasi suundadel.  Suuremate gruppide puhul lisandub koolitusmaterjalide kulu  1 € osaleja kohta.    


Meeskonnakoolitused  Avituse ruumides 
145 €/h rühma kohta (20 osalejat) 

Suuremate mahtude korral küsige hinnapakkumist. 
Hind sisaldab koolitaja töötasu, koolitusruume, jaotus-materjale ja kohvipausi kuni 20-le osalejale.   
Hinnale ei lisandu käibemaksu.  
Suuremate gruppide puhul lisandub koolitusmaterjalide kulu 0,8 € osaleja kohta ning kohvipausi kulu 0,35 € osaleja kohta. 
---------------------------------------------------------------------------------

 

Küsimused ja tellimine 

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee