Kogemusnõustajate baaskoolitus 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2.1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ raames.Hankelepingu alusel pakutav kogemusnõustajate baaskoolitus koosneb 

1. Taastumiskogemuse analüüs (6,5 akh) -

Taastumisteooriad, isiklik taastumiskogemus

2. Esmased nõustamisoskused (13 akh) -

nõustamise eetika ja praktilised nõustamisoskused iseseisvaks individuaalnõustamise läbiviimiseks

3. Kriisinõustamise  alused (6,5 akh) - 

kriisiteooriad ja kriisisekkumise põhitehnikad

4. Grupitöö  alused (6,5 akh) -

grupitöö teooriad ja põhitehnikad

Juhendatud praktika (42 akh),

Iseseisev töö ja lõputöö, kirjalik loo koostamine (42,5 akh)

Kokku 117 AKH


Väljaõppe kestus 3 kuud

1. grupp: jaanuar - märts 2016 Tallinnas, fookus psüühikahäiretel

2. grupp: jaanuar - märts 2016 Tartus, fookus kroonilisel füüsilisel haigusel


---------------------------------------------------------------------------------------


Programm

  1.  Kogemusnõustamise töö - kogemus ja praktika meil ja mujal; taastumiskogemus ja kriis kui ressurss; taastumismudelid; kogemusnõustamise põhimõtted, võimaluse ja  piirid; nõustamistehnikad. 
  2. Aitaja ja aidatava isiksuseomadused, isiksusemustrid - sellest tulenevad ressursid ja takistused; nõustamise ja aitajatöö põhitõed ja eetika; nõustamistehnikad. 
  3. Gruppide loomine, praktilisi küsimusi, grupitöö riskikohad ja lahendused. Isikliku taastumiskogemuse analüüsi struktuuri loomine; isikliku taastumiskogemuse analüüs, oma loo süsteemne loomine ja selle kasutamine töös; nõustamistehnikad 
  4. Kaitsekäitumised-toimetulekustrateegiad ja nende mõju inimeste elule, seos aitajatöö ja grupi-protsessidega; taastumiskogemuse analüüsi struktuur ja taastumisloo kasutamine; nõustamistehnikad 

Koolitaja

Anneli Valdmann, psühholoog, koolitaja, superviisor


Kogemuskoolitaja

Külle Kadarik


----------------------------------------------------------------------------------------


Praktiline info


Grupi suurus max 15 osalejat


Osalejate valiku aluseks on

*    motivatsioonikiri (1/2-1 A4)

*    osalemine eelintervjuul (grupiintervjuu)


Osalemise eelduseks 

*     psüühikahäirest või kroonilise füüsilisest haigusest eduka taastumise või tervenemise kogemus    

*     positiivne hoiak oma haiguskogemuse suhtes

*     piisav taastumine ja piisavad jõuvarud, et olla aitaja             rollis

*     valmidus teha koostööd õppimisel, juhendamisel ja               tööga alustamisel

*     valmidus olla programmis osalemisel otsusekindel ja             järjepidev

Ei eeldata akadeemilist haridust sotsiaalvaldkonnas kuid see võib olla. 


Väljaõppe ülesehitusest

  • Koolitus koosneb 4-st 6-tunnisest koolituspäevast, kokku 32 AK tundi (loenguid-rühmatööd + iseseisev töö - konspektide ja kirjanduse lugemine ja analüüs, kohustusliku kirjanduse ja konspektide maht kokku ca 330 lk).

  • Koolituse aeg: kaks 2-päevast õppemoodulid tööpäevadel 2- nädalaste intervallidega.
  • Esimesel koolituspäeval kell 12.00-19.00; teisel koolituspäeval kell 10.00-17.00.
  • Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: loengute-praktiliste ülesannete-kogemuste-küsimuste läbiarutamisena, praktiliste ülesannete läbitegemisena.
Praktika  järgneb koolitusele. Praktiseerimise võimalusi aitab otsida Avitus, aga siin võib ka ise ideid välja pakkuda.  Praktikakohas on vajalik pidev koostöö juhendajaga. Juhendaja annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi (ca 5 A4). 
Kirjalik lõputöö sisaldab   *  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs) * kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide maht kokku ca 330 lk) * praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs) Kokku 7-8 lk 
Kogemusnõustaja pädaevuse ja väljaõppe tunnistuse saamise eelduseks ja aluseks on *    min 80 % koolituspäevadel osalemine *    100% praktikatundide läbimine *    min 80 % grupisupervisoonides osalemine
*    min 80 % kovisioonigrupi töös osalemine
*    kirjalik kodutöö – juhtumianalüüs, praktika analüüs,               enesereflektsioon *    praktikajuhendaja positiivne hinnang  osalejale *    koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale Kui kasvõi 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitteväljastada. 

---------------------------------------------------

Osalemine on tasuta 

Baaskoolituse väljaõpet toetavab rahaliselt ESF läbi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koordineeritava riigihanke 

---------------------------- 

2016 Tallinna talvegrupi ajakava
18.-19. jaanuar 
1.-2. veebruar 
Praktika, supervisioonid, kovisioonid veebruar-märts 2016
Koht: Tallinnas Avituses, Koskla 16

2016 Tartu grupi ajakava
25.-26. jaanuar 
8.-9 veebruar 
Praktika, supervisioonid, kovisioonid veebruar-märts 2016
Koht: Tartus Domus Torpatensis, Raekoja plats 1

  -----------------------------
2016 Astangu gruppidesse kandideerimise eelintervjuud toimuvad  
Tallinnas  
1. 
kolmapäeval, 9. detsembril kell 18.00-21.00, Koskla 16 (Avituse saal) 
2. esmaspäeval, 4. jaanuaril, kell 18.00-21.00, Koskla 16 (Avituse saal, nii Tallinna kui Tartu gruppidesse kandiderimiseks) 
Tartus  reedel, 11. detsembril kell 18.00-21.00, Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, Domus Torpatensise seminariruumides, sissepääs Ülikooli tänava poolsest küljest, 2. korrus

Kõigis eelintervjuudes võivad osaleda nii Tallinna kui Tartu gruppidesse kandideerijad ehk vaimse tervise ja füüsilise tervise gruppidesse kandideerijad osalevad koos. Valik tehke sobiva kuupäeva järgi.
  
Kui sul pole võimalik ühelgi siintoodud eelintervjuul osaleda, siis võta palun ühendust ja otsime koos alternatiive! 
----------------------------

Peale baaskoolituse läbimist on sul soovi korral võimalus jätkata Avituse jätkukoolitusel, kus minnakse süvitsi psühholoogilisel tasandil nõustamise ja psühholoogilises kriisis toetamise ning grupiprotsessidega.
Jätkukoolituse huvi korral leiad lisa siit lehelt

-----------------------------


Lisainfo

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee

-----------------------------


Kandideerimiseks ja ootenimekirja lisamiseks 
1)  Täida palun siinolev registreerimisvorm.                     2) Saada motivatsioonikiri aadressile anneli@avitus.ee Tähtaeg on 31. detsember. Kirjuta meile 1/2-1 lk sellest, kes sa oled, miks sa soovid väljaõppel osaleda, mis on sinu kogemus ja õppimislugu.  Meili pealkirjaks pane: Motivatsioonikiri + sinu nimi.  
3) Osale grupieelintervjuul sulle sobival ajal.

Kui oled töötanud inimestega mõnes organisatsioonis, võid lisada soovituskirja

Email again:
Kirjuta siia välja pealkiri
Kas soovid, et sinu meiliaadress lisatakse Avituse infolisti saajate hulka?