Kuidas tööalase rehabilitatsiooni ehk taastumise toetamise teenust saada?

Kellel on võimalus saada tööalast rehabilitatsiooni?

Tööalast rehabilitatsiooni, millele suunamine käib läbi Eesti Töötukassa, saavad tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus (ehk vana hindamise järgi määratud töövõimetusprotsent) või osaline töövõime (uue hindamise järgi) ning
    - kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad)
           või
      - otsivad tööd (on registreeritud töötud). 

Kui inimene saab uue töövõime hindamise järgi puuduva töövõime, siis ta tööalast rehabilitatsiooni ei saa. Sellisel juhul on talle ette nähtud sotsiaalne rehabilitatsioon, mida saab läbi Sotsiaalkindlustusameti. 

Mida sa peaksid tegema ja kuidas asjad käivad?

Teenuste saamise protsess on järgmine:

  1. Kõigepealt peaksid sa ühendust võtma sulle sobiva töötukassa esindusega ja leppima kokku kohtumise juhtumikorraldajaga rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks. Esinduste kontaktid leiad siit. Helistamisel tasub kohe mainida, et soovid rehabilitatsiooniteenust, siis lepitakse sulle kokku kohtumine õige inimesega. 
  2. Töötukassa juhtumikorraldaja uurib sinuga kohtudes sinu probleemide, takistuste ja piirangute kohta. Üheskoos lepite te kokku rehabilitatsiooni eesmärgi - mida soovid saavutada teenuste toel. Eesmärk võib olla seotud tööga (näiteks: suudad säilitada töövõimet, suudad astuda samme töö leidmiseks vmt) või muude valdkondadega, mis mõjutavad sinu elukvaliteeti ja tegutsemisvõimet (näiteks: meeleolu on tõusnud, mul on rohkem energiat, julgen rohkem suhelda, oskan ennast kehtestada vmt).
  3. Peale vestlust töötukassa juhtumikorraldajaga ja kinnitust, et sind suunatakse rehabilitatsiooniteenusele, on sul 7 tööpäeva aega, et ennast registreerida rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures. Kogu teenuseosutajate nimekirja näed siit. Avituse teenustele registreerimiseks võta ühendust koordinaatoriga, telefon: 522 46 90, e-post: taastumine@avitus.ee. Registreerimisel küsime sult erinevaid andmeid (nagu näiteks telefon, e-post, isikukood, töötukassa juhtumikorraldaja nimi jne), kõige parem on käepärast hoida töötukassast kaasa saadud Individuaalne Tööotsimiskava. 
  4. Teenusele registreerimisel leiame sulle järgneva 2 nädala jooksul aja meie juures toimuvaks vestluseks, mille käigus paneme kokku sinu individuaalse tegevuskava.
  5. Vestlust viivad Avituses läbi 2-3 spetsialisti, kes jällegi täpsustavad sinu probleeme ja eesmärke. Samuti tutvustavad sulle meie võimalusi ning lepivad sinuga kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus hakkad saama. 
  6. Peale vestlust meie spetsialistidega koostame sulle 2 nädala jooksul tegevuskava, kus on kirjas teenused, eesmärgid ja mahud. Enne tegevuskava saatmist töötukassale saad selle üle vaadata.
  7. Töötukassal on 7 tööpäeva aega tegevuskava kinnitamiseks
  8. Peale töötukassa kinnitust alustame kuu aja jooksul teenuste pakkumisega
Üldjuhul kestab rehabilitatsiooniteenus kuni ühe aasta ning Eesti Töötukassa saab sinu tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Vajadusel maksab töötukassa sulle (olenemata sellest, kas oled töötuna registreeritud või mitte)  rehabilitatsiooniteenusel osalemisel ka sõidu-ja majutustoetust.

Kui sul tekkis veel küsimusi või soovid teenusele registreerida, siis võta ühendust:
Marina Eero
tel. 522 46 90
taastumine@avitus.ee

Tagasi tööalase rehabilitatsiooni ehk taastumise toetamise lehele