Sotsiaalne rehabilitatsioon - planeerimine ja hindamine Avituses


Tegevusluba nr SRT000192

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooni planeerimine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine ja täiendaminerehabilitatsiooniprotsesside, eel-, vahe- ja lõpptulemuste hindamised.

Info ja koordineerimine: 
Marina Eero - teenuse koordinaator 
tel. 522 46 90
taastumine@avitus.ee