Tööelu toetamise programm "Uus algus" 

Arengu Keskuses Avitus toimus aastatel 2009-2011 Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil ulatuslik nõustamisprogramm “Uus Algus”, mis toetas tööturule sisenemist ning aitas ennetada tööturult väljalangemist. 


Osaleda said inimesed

  • kes olid kaotanud või kaotamas töökohta
  • kes said toimetulekutoetust
  • kelle pere sissetulek (leibkonna liikme kohta) oli alla poole miinimumpalga
  • kes olid kodused väikelapsega emad või isad

Programmis osalemine oli tasuta.


Projekt lõppes 31.oktoobril 2011.


Projekti käigus toimusid alljärgnevad tegevused:

Rühmatöö - 12 enesearengurühma ning Portfoolio koostamise rühmad.

Individuaalnõustamine - psühholoogiline, juriidiline ja ettevõtlusalane nõustamine


Projektist meedias

Tulemused ja tagasiside

Kasulikud viited


 

KONTAKT


Täpsemat infot programmi kohta saad vajadusel aadressil uusalgus@avitus.ee või numbril 56 577 447 (rühmajuht Anne-Ly Rõuk).PARTNERID


Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) - juhtpartner


MTÜ ETNA Eestimaal - personalispetsialistid