Stressikoolitus

Programm „Stressist, depressioonist ja läbipõlemisest vaba tööelu“ on mõeldud inimestele, kes tunnevad, et stress, probleemid meeleoluga või läbipõlemine raskendavad töö tegemist või tööle saamist. Kuna koolitus on nii probleemide leevendamiseks, kui ennetamiseks, ei ole koolitusel osalemise eelduseks stressi või depressiooni olemasolu.

 

Antud programmi raames pakume koolitust ainult eelnevalt kokkulepitud spetsialistide ringile, rohkem sellele koolitusele registreerida ei saa. Võimalik on liituda sarnase programmiga projekti "Stressist vaba tööelu" raames.

 

Koolituse jooksul õpitakse:

  • tundma stressi, depressiooni ja läbipõlemise märke ja põhjuseid;
  • kuidas isiksuseomadused mõjutavad stressi tekkimist, õpitakse tundma oma tugevusi ja nõrkuseid;
  • nägema takistavaid uskumusi ja hoiakuid ning neid muutma;
  • analüüsima suhteid ning kasutama enesekehtestamise tehnikaid;
  • teaduspõhiseid mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikaid, lõõgastumist ja visualiseerimistehnikaid, kognitiiv-käitumusliku teraapia tehnikaid, probleemilahendusvõtteid;
  • kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt, milline on töö seos stressi ja läbipõlemisega;
  • kuidas läbi füüsilise tervise toetada psüühilist heaolu ja tervist;
  • kuidas seada ja saavutada eesmärke 

Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis:  vahelduvad lühiloengud, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. Koolitusprogrammi viivad läbi psühholoogiaaalse hariduse ja eriväljaõppega rühmajuhid.


Läbiviija on Anneli Valdmann

(nõustaja, rühmajuht, töötanud gruppidega alates aastast 2004) 

Küsimuste korral koolituse kohta võtke ühendust:

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee


Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele