Lapsevanemate kool


Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


 

Vanemahariduse programm on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et anda neile teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest psüühiliselt terve ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel; rääkida paarisuhtest: parandada suhtlemisoskusi. Õnnelikud lapsed kasvavad arnevates ja õppivates peredes.

 

Lapsevanemate kooli programmi pakume Tallinnas, Keilas ja Viimsis. 

 

9 sessiooni jooksul:

• õpitakse tundma enda, kui lapsevanema isiksuseomadusi ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile

• õpitakse hindama oma laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid ning valima kasvatus- ja sultlemisviise sellest lähtuvalt

• omandatakse teadmisi psühholoogiliste ressursside ja nende arendamise kohta

• ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme ja vabanetakse valesüütunnetest

• arutletakse perede jaoks olulistel teemadel – väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineeri-mine, arendavad tegevused, lasteaia ja kooli roll, sõprussuhted jt teemad.


 --------------------------------------------------------------------------------------

 

Vanemate kasvatusstiilid ja –meetodid ning kasvukeskkond
mõjutavad tugevalt laste isiksuslikku arengut, psüühilist ja vaimset tervist ning toimetulekuressursse. Eriti kodu emotsionaalne õhkkond, vanemate suhte kvaliteet ning isiklik eeskuju.

Hariv psühhoharidulik rühmatöö programm on efektiivne meetod vanemahariduse pakkumiseks, peresuhete ja isiksusearengu edendamiseks ning vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks. Rühmatöö vorm loob eeldused teoreetilste teadmiste seostamiseks enda ja oma perega.

Antud programmi põhiteemad kattuvad ,,Emade psühholoogilise koolituse’’ teemadega. Programmi pakutakse kahele erinevale sihtgrupile nende erinevatest vajadustest lähtuvalt: väikelaste emad eelistavad erinevatel põhjustel (laste virgus-väsimus, perega koosviibimise aeg) kohtuda tööpäeviti ennelõunasel ajal koos lastega; töölkäivatel vanematel, eriti isadel, on võimalik koolitustel osaleda üksnes tööpäevade õhtutel või nädalavahetustel.

Programm on kasutatav nii tervikprogrammina, kui
üksikteemade ehk moodulitena.

Käesolev vanemahariduse programm rajaneb aastatel 2004-2005 piloteeritud ja alates aastast 2007 kasutatud väikelaste emadele mõeldud psühhohariduslikule rühmatööprogrammile. Osalejad on hinnanud programmiefektiivseks ja informatiivseks. Antud kujul ja antud sihtgrupile (eri vanuses laste ja noorete emad ja/või isad) võetakse programm kasutusele alates septembrist 2011.

Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele