Emade psühholoogiline koolitus

 


Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Vanemahariduse programm on mõeldud väikelaste emadele, et anda neile teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest psüühiliselt terve ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel; rääkida paarisuhtest; parandada suhtlemisoskusi; vähendada kohanemisest ja suurest koormusest tulenevat stressi; ennetada ja leevendada sünnitusjärgset depressiooni. Õnnelikud lapsed kasvavad arnevates ja õppivates peredes.

 

Tallinna emaderühma korraldusliku info, täpsema ajakava ja registreerimise leiad siit lehelt.


Tegemist on 9-kuulise programmiga, mis koosneb 35-stsessioonist – a’ 1,5 h, kohumistega 1 kord nädalas. Grupi suurus on 5...15 in. Osaleda võib koos lastega ja kohtumise aeg, kestus ning ruumid on valitud seda silmas pidades.

 

9 kuu jooksul:

•  õpitakse tundma enda, kui lapsevanema isiksuseomadusi ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile

•  õpitakse hindama oma laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid ning valima kasvatus- ja sultlemisviise sellest lähtuvalt

• omandatakse teadmisi psühholoogiliste ressursside ja nende arendamise kohta

• õpitakse leevendama ka enda stressi ja pingeid

• ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme ja vabanetakse valesüütunnetest

• arutletakse emade jaoks olulistel teemadel – väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineeri-mine, lapse harjumused, arendavad tegevused, lasteasutuste roll,
kooliks ettevalmistamine, sõprussuhted jt teemad.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Väikelaste emadel, eriti esiklaste emadel, on palju
ühiskonnas levinud vääruskumusi ja sellest tulenevaid ülikõrgeid ootusi iseendale, vanemlusele, paarisuhtele ja lapsele. Kui lõhe ootuste ja reaalsuse vahel on väga suur, tekib väga tugev frustratsioon ja see omakorda on soodne
kasvulava sünnitusjärgsele depressioonile (meditsiiniliselt loetakse SJD-ks depressioon, mis on tekkinud vahetult peale lapse sündi või lapse 3 esimese eluaasta jooksul). Emade depressioon mõjutab tugevalt laste psüühilist ja vaimset tervist ning toimetulekuressursse. Depressiivsete või tugevas stressis emade lastel on 70...80%  risk haigestuda
hiljem psüühikahäiretesse ning tugev soodumus psühhosotsiaalsete probleemide tekkeks. Sama olulise mõjuga on vanemate kasvatusstiilid ja –meetodid ning
kasvukeskkond. Eriti kodu emotsionaalne õhkkond ning vanemate suhte kvaliteet.

Hariv/toetav psühhoharidulik rühmatöö programm on efektiivne meetod vanemahariduse pakkumiseks, peresuhete ja isiksusearengu edendamiseks ning vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks. Rühmatöö vorm loob eeldused teoreetilste teadmiste seostamiseks enda ja oma perega.

Väikelaste emade jaoks on ülioluline võimalus osaleda
loengutes koos lastega. Lastehoiu-võimaluste puudumine teeks paljude jaoks üksi osalemise võiatuks. Teine oluline tegur on selle sihtgrupi puhul soov olla õhtuti ja nädalavahetustel pereringis ning asjaolu, et väikelapsed taluvad võõras ja rahvarikkas keskkonnas viibimist kõige paremini ennelõunati, õhtuti väsivad lapsed kiiremini. Seda silmas pidades valitakse ka kohtumiste aeg – eelistatavalt tööpäevade ennelõunad.
Programm on kasutatav nii tervikprogrammina, kui
üksikteemade ehk moodulitena.

Käesolevat vanemahariduse programmi piloteeriti Eestisalates aastatel 2007-2008 ning antud kujul on programm olnud kasutusel alates aastast 2009.

Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele