Avituse Lastevanemate klubi Keilas

Lõppenud aasta sügisel toimusid Keilas Hiirekese mängutoas Lastevanemate kooli loengud, mille korraldajaks oli MTÜ Avitus projekti „Terve mina – terve pere“ raames. Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Programmis osalenud lapsevanemad soovisid, et kooskäimine jätkuks ka pärast Lastevanemate kooli loengute lõppemist, sest aega ja kohta, kus lastega ja pereeluga seotud teemasid arutada, napib. Seoses sellega on meil hea meel teatada, et alates jaanuarist hakkab Hiirekese mängutoas Keilas 1 kord kuus koos käima Avituse Keila Lastevanemate klubi.


Klubi eesmärgiks on pakkuda Keilas elavatele emadele ja isadele võimalust kord kuus kokku saada ning rääkida ja arutleda huvipakkuvatel teemadel. Igal kokkusaamisel käsitletakse teatud kindlat küsimusteringi ja kindlasti on teretulnud ka osalejatepoolsed ettepanekud teemade osas. Loodame, et Lastevanemate klubi kooskäimised kujunevad traditsiooniks.


Kuidas see toimib?


Lastevanemate klubi käib koos 1 kord kuus iga kuu viimase neljapäeva õhtul kl 18.00-21.00


Osalustasu: 5 €

Läbiviijaks on pedagoog ja psühholoogiline nõustaja Mairis Perk Avitusest.

Registreerimine: osalemiseks täida palun lehe allosas asuv registreerimisvorm!Veebruar 2013
Kuidas tulla toime eakaaslastega?
----------------------------------------------------------------------------------------

Avituse lasetvanemate klubi üldise taustainfo ja osalejate tagasiside leiad siit leheltLastevanemate klubi Keila grupi registreerimisvorm