Lastevanemate kool

Õnnelikud lapsed kasvavad arenevates ja õppivates peredes.

Vanemahariduse programm on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et

 • anda teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja edukatest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest terve, õnneliku ja hästi toimetuleva lapse ja noore kujunemisel;
 • rääkida pere- ja paarisuhete tugevdamisest;
 • parandada suhtlemisoskusi.
Osalejate tagasisidet Lapsevanemate kooli kohta saad lugeda siit. 

Rühmatöö toimub Tallinnas, Nõmmel ja Viimsis. Iga rühma täpsed toimumisajad, põhjalikuma ajakava, registreerimisinfo jm leiad allolevatelt lehtedelt:


10 kohtumise jooksul (a' 3 h):

 • õpitakse tundma enda, kui lapsevanema isiksuseomadusi ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile
 • õpitakse hindama oma laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid ning valima kasvatus- ja sultlemisviise sellest lähtuvalt
 • omandatakse teadmisi psühholoogiliste ressursside ja nende arendamise kohta
 • õpitakse paremini toime tulema laste vastandumisega
 • ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme ja vabanetakse valesüütunnetest
 • arutletakse perede jaoks olulistel teemadel – väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineerimine, arendavad tegevused, lasteaia ja kooli roll, sõprussuhted jt teemad.

Tegemist on programmiga, mis koosneb 10-st sessioonist, a’ 3 h, kohtumistega 1 kord nädalas. Grupi suurus on 15...20 in. Pere võib osaleda soovi korral koos lastega. Osaleda võib kogu programmis või üksikutes huvipakkuvates loengutes. 

 
Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 3 tunni jooksul vahelduvad 20-30-minutilised teooria tutvustused ja arutelud - kommentaarid, küsimused, kogemused, näited. 
 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Läbitavad teemad:

 1. Sissejuhatus ja tutvumine, positiivne vanemlus, psühholoogiline kapital, vanemlikud kasvatusstiilid
 2. Isiksus  (sh isksusetest) - ,,Mina kui isiksus – maailm läbi minu prisma’’, ,,Mina vanemana’’, ,,Mina paarisuhtes ja täiskasvanu-täiskasvanu suhetes’’
 3. Psühholoogilise arengu etapid: tähtsus ja ohukohad. Arenguülesanded, võtmeisikud, ressursid ja puudujääkidest tekkivad probleemid vanuses 0...35+.
 4. Meie suhtlemismustrid - Kuidas tunda ära manipulaatorit? Infotõlgenduse erinevused (mehed/naised, vanemad/lapsed)
 5. Enesekehtestamine ja enesekindlus 
 6. Iseseisvumine ja vastandumine 1 - 2.-3. eluaasta ehk ,,esimene teismeiga'', ,,Pehmed'' ja ,,karmid'' meetodid, jonn, trots ja piirid ehk enesekehtestamine lastega.
 7. Iseseisvumine ja vastandumine 2 - teismeea eripärast, enesekehtestamine noortega, laste armukadeduse ja vihatunnetega toimetulek.
 8. Kuidas väärtustada pereliikmeid ja hoida häid suhteid? - mis mõjutab võimet luua ja hoida lähedasi suhteid?
 9. Eakaaslaste ja haridusasutuste roll laste arengus  ,,Ära arenda mind, ma arenen ise’’ (?).
 10. Programmi lõpetamine. Interneti ja meedia koht laste ja noorte arengus - ressursid ja ohud. Kuidas õpetada lapsi õigeid valikuid tegema? Kokkuvõte, tagasivaatamine, tagasiside
Programmil on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HM. See annab võimaluse taotleda koolitustasult tulumaksu tagastust. Selleks tuleb esitada isikuandmete ja summadega täidetud taotlus Avituse raamatupidamisele kalendriaasta lõpuks. Tulumaksutagastuse taotluse faili leiad siit: 
MTA_Tulumaksutagastuse taotlus.pdf