Avituse Lastevanemate klubi

Kuidas tekkis?
Ikka ja jälle ei taheta laiali minna, kui mõni lastevanemate grupp oma tööga lõpule jõuab ja soovitakse ,,jätkukoolitust''. Nii sai kunagi alguse Avituse Psühholoogiaklubi ja eelmisel hooajal alustasime ka Avituse ,,Lastevanemate klubiga''. 

Oodatud on kõik, kes on osalenud meie lastevanemate koolitustel või muudes programmides, aga ka kõik teised vanemad või tulevased vanemad, kes meie teemade vastu huvi tunnevad. Teemasid saavad valida osalejad ise.  
 
Lapsevanemate klubi toimub Tallinnas ja Viimsis.
 Iga rühma täpsed toimumisajad ja muu info leiad allolevatelt lehtedelt:
Tallinna Lapsevanemate klubi
Viimsi Lapsevanemate klubi

Kuidas see toimib?

Avituse Lastevanemate klubi käib koos 1 kord kuus tööpäeva õhtul kell 18.00-21.00. Osalustasud võivad olla erinevad sõltudes erinevate piirkondade projektitoetuste olemasolust või mitteolemasolust ja konkreetsete ruumide rendisumma suurusest.

Läbiviijateks on Avituse lastevanemate suuna koolitajad ja ka inimesed väljastpoolt maja. 

Kõik lapsevanemad ja ka tulevased lapsevanemad on oodatud! 

Varasemate osalejate tagasiside leiad siit lingilt.