Emade psühholoogiline koolitus


Õnnelikud lapsed kasvavad arenevates ja õppivates peredes!


9-kuuline koolitus- ja suhtlemisrühm väikelaste emadele.


Kuidas lisaks paremaks emaks ja kaaslaseks olemisele leida tasakaal ja rahulolu ka iseendas?


Räägime isiksuse arengust, lapse arengust, paarisuhtest, tunnete juhtimisest, enesemuutmise kunstist. Teooriaosa vaheldub vestluste ja testidega. See on sinu võimalus suhelda teiste emadega,  rääkida ,,naiste jutte'', targemaks saada ja ise tarkust jagada!

 

Osaleda võib koos lastega. 


Programmil on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HTM


Osalustasu: 

3 € kord emapalka saavatele ja töötavatele emadele.

2 € kord emapalka mittesaavatele ja mittetöötavatele 1,5...3 aastaste laste emadele.

Tasuda saab kohapeal sularahas või poolaasta kaupa tasudes ülekandega arve alusel. Poolaasta kaupa tasudes annab see võimaluse taotleda tulumaksu tagastust. 


Rühma üldinfo: 

56 696 105

anneli@avitus.ee

---------------------------------------------------------------------------------------


Läbitavad teemad

 1. Hooaja avamine ja tutvumine, sissejuhatus – kasvatusstiilide erinevused ja mõju
 2. Isiksus (sh isksusetest) – ,,Mina kui isiksus – maailm läbi minu prisma’’; ,,Mina vanemana’’; ,,Mina paarisuhtes ja täiskasvanu-täiskasvanu suhetes’’
 3. Psühholoogilne kapital ehk psühholoogiline ressurss – positiivne psühholoogia kasvatuses
 4. Psühholoogilise arengu etapid: tähtsus, ressursid ja ohukohad 1.
 5. Suhtlemismustrid (suhtlemistasandite test)
 6. Negatiivsed suhtlemismustrid ehk kuidas tunda ära manipulaatorit (ka endas)
 7. Enesekehtestamine 1. – ,,Kas teistest üle sõitmine või teisi arvestav veenmisvõime?’’; ,,Mis teeb enese-kehtestaja veenvaks ja edukaks?’’; ,,Tehnikad ja kuldreeglid’’
 8. Jonn ja distsiplineerimine ehk enesekehtestamine lastega; kuidas suhelda teismelistega
 9. Läheduse saavutamine suhetes – lähedust toetavad ja hävitavad tegurid
 10. Negatiivsete mõttemudelite kujunemine ja nende seos stressiga, negatiivsete mõttemudelite muutmise tehnikad
 11. Lõõgastustehnikate tutvustus
 12. Lapse agressiivsus, hüperaktiivsus, keskendumisraskused ja võimalused neid toetada
 13. ,,Ära arenda mind, ma arenen ise(?)’’; mänguasjade ,,põhivara''
 14. Lasteaed ja või lastehoiud harjutamine; kooliks ettevalmistamine ehk mida laps peaks oskama ja kuidas õpetada
 15. Laste ja noorte suhted eakaaslastega – selle olulisus ja probleemilahendused
 16. Multifilmide, filmide ja arvutimängude mõjud ning valikute tegemise õpetamine selles valdkonnas

Ja paljud muud teemad jutu sees, vastavalt teie enda küsimustele.  


Emade psühholoogilise koolituse tagasisidet osalejatelt võid lugeda SIIT