Eluterved inimesed, eluterved pered, eluterve ühiskond  /Avituse visioon/

Avitus on 2006. aastast keskendunud tööle meeleoluhäirete ja stressispektri häirete valdkonnas. Ennetame ja leevendame läbipõlemist, pikaajalist stressi, depressiooni ja bipolaarset häiret.  Selleks on meil välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid, lisaks toetame individuaalse nõustamise ja supervisioonitööga. Koolitame ja nõustame sotsiaalvaldkonna spetsialiste ja tööandjaid. Ettevõtetele pakume erinevaid organisatsioonikoolitusi. Tegeleme teavitustööga. 


Avitus on sotsiaalne ettevõte, mis alates aastast 2013 kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku. Avitus kuulub ka Eesti Puuetega Inimeste Kotta ja Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni