Ettevõttekoolitused

PERH ja koolitus "Stressist vaba tööelu"

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogiakliiniku õendus-juhid osalesid koolitusprogrammis „Stressist vaba tööelu“.                                                                                

Anestesioloogiakliinik on üks suuremaid kliinikuid SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja on oma erialal töötajate arvu poolest kõige suurem Eestis. Kliiniku töö põhieesmärgiks on olla anestesioloogia, intensiivravi ja erakorralise meditsiini erialaliseks keskuseks ning kõrgema etapi meditsiiniabi andjaks Põhja- ja Lääne-Eestis.

 

Kaasaegses efektiivsusele suunatud maailmas võib tekkida töötajatel inimestena palju erinevaid probleeme. Kuna valdkond, kus meie igapäevaselt töötame on stressirohke, tunti vajadust eelkõige enesejuhtimise koolituste järele. Arengukeskus „Avitus“ tundus usaldusväärse ja meie koolitamisest huvitatud partnerina. Koostati meie vajadustest lähtuv ja osalejate jaoks oluline plaan koolituste läbiviimiseks.

 

Koolitused toimusid rühmatöö vormis, kus loengud vaheldusid arutelude ja erinevate ülesannete läbiviimisega. Osalejaid õpetati märkama oma stressi allikaid, analüüsima ennast ja teisi. Tegeleti nii enesekehtestamist toetavate või takistavate hoiakutega. Samuti  kehtestamisprotsessis käivituvate tunnetega, uskumuste ja võimalustega.


Kooitaja haaras koheselt kinni grupi poolt esitatud küsimustest ja teemadest ning selgitas neid ammendavalt. Usalduse tekkimise eelduseks oli tema oskus kuulata. See lõi hea õhkkonna – koolitatavad julgesid ja tahtsid oma mõtteid jagada ning  leida ise lahendusi neid vaevavatele teemadele. Leiti ühiselt vastused kuidas igapäevategevus jaguneb iseenda ja teiste juhtimise vahel. Saime teadmise, mil moel erinevates olukordades tegutseda ning kuidas manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda.


Osalejate sõnul oli koolitusprogramm väga kasulik ja pani märkama endaga seotud arengukohti ning lisas enesekindlust. Igaüks leidis koolituselt enda jaoks vajaliku ning koolituste tulemuseks olid korrastunud mõtted ja ideed. Juba oodatakse nende koolituste jätkumist. Julgen kindlalt soovitada Avituse koolitusi.

 

Katre Zirel

PERH Anestesioloogiakliiniku õendusjuht

september 2013


Tööstressi ja läbipõlemise koolitus

Avitus korraldas 2013.a.aastal Viimsi valla laste- ja noortega töötavatele spetsialistidele 6 sessioonilise meeskonnakoolituse, kus osales kokku 14 spetsialisti. Tagasiside koolitusele on väga positiivne. Koolitaja lõi oma hea suhtlemisoskuse, paindlikkuse ning vabas vormis koolituse ülesehitusega aluse meeldiva mitteametliku õhkkonna tekkimiseks, mis omakorda andis hea võimaluse oma kolleegidega lähedasemalt tuttavaks saada.

 

Praktilised harjutused ning kolleegidega erinevate teemade läbiarutamine andsid häid kogemusi, mida igapäeva töös kui ka tavaelus praktiseerida.

 

Koolituse suurim kasu oli omavahelise kontakti loomine igapäevatöös üksteisega peamiselt telefoni teel suhtlema pidavate inimeste vahel.

 

Koolitus andis teadmisi suhtlemisoskuste arendamiseks, depressiooni ja läbipõlemisega toime tulekuks ning täitis mõningal määral ka supervisiooni eesmärki, kuna arutleti ka töös ette tulevate probleemsete suhete või olukordade üle. Lõdvestamistehnikate tutvustus oli lisaboonuseks. Probleemide lahendamise võtteid saab kasutada nii iseenda eluga toimetulekul kui ka töös klientidega.

 

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator
november 2013