Kogemusnõustajate koolitus

Mariti lugu

Kogemused kogunevad meile elu jooksul kõigile ja neid teistega jagada ei ole väga keeruline. Kogemusnõustamine on oma olemuselt nii palju rohkem, kui ainult kogemuste jagamine. Nagu sõnagi ütleb on seal oma osa nii kogemustel, kui ka nõustamisel.


Avituse kogemusnõustajate väljaõppes sain ma väga vajaliku nõustamise oskuse ja julgustust ning kindlustunnet oma kogemuste jagamiseks. Väljaõpe oli pikk, põhjalik ja minu jaoks ka teraapiline ning tänu sellele julgen täna töötada inimestega nii individuaalselt, kui gruppides.


Koolitus toimus usalduslikus ja toetavas õhkkonnas, kus kiiresti tekkis kokkuhoidva grupi tunne ja väga erinevate elukogemustega inimeste arvamuste ja tunnetega arvestati väga loomulikul viisil ning seeläbi oli igaühel võimalus jääda iseendaks  ja samas olla hästi toimiva grupi liige. Lisaks teadmistele ja enda emotsioonide läbitöötamisele sain tugeva seljataguse Avituse näol, kuhu võin alati pöörduda nõu või toe saamiseks.

Minu jaoks isiklikult on oluliseks teemaks läbipõlemise vältimine aitajatöös ja ka need teadmised ja võtted ma sellelt koolituselt sain. Samuti sain ma kindlustunde, et ma ei ole üksi, sest tänaseks on väljaõppe lõpetanud suur hulk mõttekaaslasi- kogemusnõustajaid, kellega toimub üksteise toetamine nii läbi  supervisiooni, kui ka kovisiooni.  Kindlasti olen ühe väärtusliku ja väga vajaliku koolituskogemuse võrra rikkam.  


Inga lugu

Igal ühel on antud siin maailmas käia oma elu tee ja elada oma elu lugu, mida ei saa üldistada. Oma individuaalne elu lugu, mis on omane ainult mulle oma mineviku ja tulevikuga.


Olin paar aastat üle 30-ne kui mind tabas arstidele mõistetamatu haigus. Väga tugevad valud üle kogu keha, tasakaaluhäired, ootamatud magamajäämised, pidev iiveldus, menstruatsiooni ärajäämine. Elasin haiguse põhjuse selgitamise eesmärgil läbi kaks pikka operatsiooni ja mõlemad põhjuseta. 


Olin 1,5 aastat voodihaige ning lõpuks tänu iseenda otsingutele ja  arsti poolt kahe  raske ravimatu diagnoosi selgumine, mis kõigele vaatamata andis kindla selgustunde selles mõttes, et teadsin nüüd, kuidas toimida edasi nii, et tagada enda võimalikult tegus toimetulekuvõime, mis ei segaks õppimist, töötamist ega eraelu. Analüüsimine ja mõtestamine, kuidas tulla toime valudega, kuidas ohjata haigusi nende ägenemise faasis. Tekkis püsiv stress, millele järgnesid tugevad  paanikahood ning depressioon, mis õnneks ei ole kordunud. 

Kuid mitte kunagi sellel haiguse perioodil ei tekkinud minus mõtet, et võin surra. Ainus mõte/unistus oli see, kuidas tõusen voodist ning tõestan, milleks olen võimeline. Võitis minu positiivsus igas mõttes. Minus elab arusaamine, et inimene peab võitlema elulõpuni õiguse eest olla olemas iseendana. Allaandmine oleks surma seadmine elust ettepoole ning ka oma minast loobumine. 

Nüüdseks oman doktorikraadi, töötan koolis eripedagoogina ja  pean loenguid. Juba 36 aastat olen tegutsenud erivajadustega isikutega, nende toetamise, õpetamise, nõustamisega. Algas ka minu tee teiste aitajana, kuid küsin kas ka kogemusnõustajana? Alles pärast Kogemusnõustajate väljaõppe koolitust võin öelda, et lisaks eelnevatele kogemustele olen omandanud just nüüd selleks tööks vajalikud teadmised ja oskused. 

Läbitud kursus tervikuna andis mulle sisemise rahu, pani kaasa mõtlema, analüüsima ning haaras mind jäägitult oma „sooja pessa.“ Kogesin suurimat vabaduse tunnet, mis mind nüüd edasi kannab veel kergemal sammul. Julgen olla mina ise, koos oma sisemise minaga. Võimalus vabalt rääkida, avaldada oma arvamust, kuulata teisi. Tunnen end sisemiselt ja väliselt veel  tugevamana, jalad on veel kindlamalt maas, mõtted selgemad ja vabamad. Tunnetan saadud  tugevust elada edasi oma elu selle mitmekülgsuses ning olla aitaja rollis. 

Hea, et on olemas kogemusnõustaja teenus. Kutsun julgelt inimesi, kes tunnevad selleks vajadust, pöörduma kogemusnõustaja poole. Tema suudab mõista ja tunda seda, mida aidatav  tunneb  ning seeläbi teda ka mõista, aidata ja toetada. Kuna aitamine on ellu aitamine, siis on kogemusnõustajad oma töös suurepärasteks isiksusteks, kelle töö suund on  aitamine:  aidatavate ellu tagasi aitamisele läbi oma elu loo erinevate kogemuste.