Avituse lood

Avituses pakutav tuleb kõige ilmekamalt esile läbi nõustamises, grupitöödes, supervisioonis ja koolitustes osalenute lugude.