Stressi ja läbipõlemise koolitused

Loe siit stressi ja läbipõlemise mõjust:
Skeem_Avituse stressi ja läbipõlemise koolitused.pdf

Koolitused on mõeldud 

 • stressi ja läbipõlemise ennetamiseks
 • stressist, meeleoluprobleemidest või läbipõlemisest taastumiseks
 • teiste toetamiseks
 • inimeste teadlikkuse suurendamiseks
Loe suure haigla meeskonna juhi soovitust

 

Koolituste jooksul on võimalik õppida:

 • tundma stressi, depressiooni ja läbipõlemise märke ja põhjuseid;
 • kuidas isiksuseomadused mõjutavad stressi tekkimist, õpitakse tundma oma tugevusi ja nõrkuseid;
 • nägema takistavaid uskumusi ja hoiakuid ning neid muutma;
 • analüüsima suhteid ning kasutama enesekehtestamise tehnikaid;
 • teaduspõhiseid mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikaid, lõõgastumist ja visualiseerimistehnikaid, kognitiiv-käitumusliku teraapia tehnikaid, probleemilahendusvõtteid;
 • kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt, milline on töö seos stressi ja läbipõlemisega;
 • kuidas läbi füüsilise tervise toetada psüühilist heaolu ja tervist;
 • kuidas seada ja saavutada eesmärke läbipõlemata 

Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiloengud, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. 


Koolitusi on võimalik täiendada meeskonna stressitaseme hindamisega. 

Juhtide jaoks on hindamise kokkuvõte anonüümne. Töötajatel on soovi korral võimalik saada individuaalset tagasisidet.

Läbiviimise eeldused ja võimalused

Kõiki teemasid on võimalik tellida ka eraldi moodulitena või ühekordsete lühikoolitustena. Koostame koolituskava ja ajaplaani vastavalt organisatsiooni soovidele ja vajadustele.


Soovituslik minimaalne aeg on 3 tundi. Iga teemat on võimalik käsitleda 3-6-tunniste koolituspäevadena.

Koolitusgrupi suuruseks on 5-20 inimest. Koolitusi on võimalik tellida, kui on koos min 5 inimese grupp. 

 

Küsimused ja tellimine 

Katrin Randrüüt
56 22 9528
katrin@avitus.ee