Koolitusprogramm töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku psüühikahäiretega klientidega

Kellele?

Koolitus sobib eelkõige tööandjatele, kelle töötajad võivad töös kokku puutuda psüühikahäiretega klientidega. Teadmatusest ja hirmust tekib selliste inimestega suhtlemisel palju stressi ja olukordi, mida ei osata lahendada. 

Kui õppida  psüühikahäiretega inimestega suhtlema ning samal ajal ennast säästma, väheneb tööstress ja on lihtsam saavutada töötulemusi. 

Koolituse sisu

Psüühikahäiretega seotud müüdid ja eelarvamused. Psüühikahäirete peamised põhjused.

Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest
Meeleoluhäired - depressioon ja bipolaarne häire. Tunnused, piirangud, ressursid.
Ärevushäired ja tähelepanupuudulikkuse häired. Tunnused, piirangud, ressursid.
Psühhootilised häired, autismispektri häired. Tunnused, piirangud, ressursid.

Suhtlemine psüühikahäiret põdeva inimesega.
Kontakti saavutamine. Motivatsiooni loomine.                        Ressursikeskne lähenemine.
Aitamise võimalused ja piirid.
Käitumine ohtliku kliendiga – seadusandluse võimalused.

Haiguskogemuse mõistmine – kogemusloo kasutamine (kogemusnõustaja kaasamine).

Abivõimalused Eestis ja abi juurde suunamine.

Küsi lisainfot või pakkumist!
Katrin@avitus.ee
56 22 9528
Katrin Randrüüt