Supervisioon ja coaching

Kellele ja milleks?

Supervisoonitöö on väga tähtis just inimestega töötavatele inimestele - ka ennast tuleb hoida, arendada ja laadida! 
Supervisioon ehk töönõustamine on hea tee igaühele, kes soovib muutusi või toetust tööelus.

Mõtteid supervisioonist ...
Kui te tahaksite elus kohtuda inimesega, kes on elus ühtaegu õpetaja, nõustaja, toetaja ja konsultant, sinna juurde veel tähelepanelik vaatleja, ,,arst’’, coach ja ,,suurem sõber’’, siis püüdke kohtuda mõne superviisoriga! Hea superviisor kannab endas kõik neid rolle ja enamgi veel. Te võite teha koostööd keeruliste kliendijuhtumite lahendamiseks, meeskonda sobitumiseks, oma koha, rolli ja piiride leidmiseks või läbipõlemise ennetamiseks. Saab areneda inimene ja/või organisatsioon. ,,Supervisioon algab ja lõpeb töö teema juures, vahepeal võib olla ka teisi radu, mis tuleb läbi käia.’’

Superviisor on nagu teekaaslane või targem sõber, kellega asju arutada ja seeläbi endas, inimestes, klientides, tööprotsessides või maailmaasjades selgust saada. Vahel kulub ära ka leebelt range korralekutsuja, kes aitab meil piire tunnetada.

Superviisor saab toetada paljude keeruliste ja põnevate arenguprotsesside käima minemist ja käimas olemist. Aga … see kõik vajab üht väga olulist ressurssi – aega. Supervisoon on protsess, see ei ole lühikonsultatsioon. Mida suurema valmisolekuga sellesse protsessi astuda, seda huvitavam ja viljakam see on.

Supervisoonitöös osalemiseks on 3 võimalust
individuaalselt
avatud grupina
meeskonnana

Lähemalt saad supervisiooni kohta lugeda ISCI (International Supervision and Coaching Institute) Eesti kodulehelt.

Avitusega koostöös teevad supervisiooni- ja coachingutööd  
Euroopa ANSE (Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe) standardile vastava kvalifikatsiooniga superviisorid, kes kuuluvad Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse (ESCÜ). See tagab heale väljaõppele rajaneva kvaliteetse supervisioonitöö.
Meie superviisoritel/coachidel on taustal ka psühholoogiavaldkonna akadeemiline haridus ja sellealane töökogemus. 

Anneli Valdmann
Ingrid Tiido 

Küllike Oja 
Helena Ojala
Tarvo Tendal

Ülla Visnapuu
Moonika Laht

Teeme üks-ühele tööd, töötame gruppide ja meeskondadega.

Tekkis huvi? Tahad võimalust kasutada?
Võta meiega ühendust!

Saada küsimus siin, helista või saada meil!
56 696 105 Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee

Email again: