"Töö saviväljal" ehk saviteraapia

Kellele savitöö sobib

savitöö sobib nii lastele kui täiskasvanutele. 

Töö lapsega on erinev tööst täiskasvanuga.

"Töö saviväljal" sobib suurepäraselt erivajadustega inimetele nende arengu toetamiseks.

 Millal tulla

Teie peres on toimunud mitmesugused  muutused

·        olete vahetanud elukohta

·         vanemad on lahku läinud

·         lähedane inimene on raskelt haigestunud

·         peres on lein

 või Sinu lapse elus on toimunud mitmesugused muutused

ta on

·        saanud endale väiksema venna või õe,

·        läinud lasteaeda

·        läinud kooli

·        vahetanud kooli

 

 Te ei tule  nende muutustega  hästi toime, vajate toetust ja  abi


„Töö saviväljal“

on loovteraapiline meetod mille abil soovitakse parandada inimese arusaamist endast ja oma tunnetusprotsessidest (eneseteadvus), mille tulemusena inimene  omakorda suhestab end ümbritseva keskkonnaga kindlamalt ning pikaajalises perspektiivis paraneb tema

  • liigutuste koordinatsioon ning kogu keha tasakaal,
  • emotsionaalne tasakaaal
  • keskendumisvõime või vastupidistes olukordades võime olla avatud,
  • võime luua ning säilitada suhteid teiste inimestega,
  • teadvustatud leppimine erinevate olukordadega.    

Töös kasutatakse käsi, mis on otseses kontaktis saviga. Savitöö on  kehaline. Puudutades  materjali ning tunnetades savi puudutust, luuakse  kontakti, mis on tuntav nii kehaliselt kui vaimselt. Savitöö loovprotsess annab võimaluse oma tundeid kehaliselt välja reageerida – savi saab siluda, haarata, eraldada, suruda, savitöös saab väljendada oma jõudu, aga ka kurbust, seejuures kartmata, et materjal avaldaks vastupanu või saaks haiget.


Savitöö soodustab  aju arengut, kuna kahe käega tööd tehes „suhtlevad“ omavahel nii vasak ja parem ajupoolkera, tänu millele paranevad erinevate ajukeskuste vahel olemasolevad seosed.


Töö saviväljal on pikaajaline protsess, koosnedes minimaalselt kümnest (10) kuni ühe tunni (60 minutit) pikkusest individuaaltöö sessioonist.

Laps ja vanem koos teraapias

Saviteraapia on enamasti individuaalne protsess, kuid

eelkooliaelised lapsed võivad teraapiasse tulla koos vanemaga.

Sel juhul vanem osaleb  ka ise savitöös aktiivselt. On emotsionaalselt kohal ja lapsele pühendunud. 

Teraapia eesmärgiks  on vaadelda lapse ja vanema koostööd.

Läbi loova tegevuse on võimalik :

  • Julgustada last väljendama oma tundeid ning aidata vanemal mõista oma lapse tundeid.
  • Arendada vanema oskust  aru saada lapse vajadustest ning neile reageerida.
  • Lapse ja vanema koostöö aitab kaasa omavaheliste suhete taastamisele või tervendamisele.

See tööviis on  eriti soovitav  traumakogemuse läbi elanutele (vägivald, lahutus, lein jms.).

Hind:

Individuaaltöö  30 eurot tund

Laps  koos vanemaga 40 eurot  tundRegistreerimine ja info:


Külle Kadarik

Sertifitseeritud "Töö saviväljal" terapeut


51 08 941 

kylle@avitus.ee

Saviteraapia kohta loe rohkem siit:

http://saviteraapia.blogspot.com/ 


Saviteraapia kohta vaata videot siit:

https://www.youtube.com/watch?v=ION7vBf7k_A