Kunstiteraapia grupp

Grupi eesmärgiks on luua koht kus inimesed teevad kunsti, soovi korral suhtlevad ning vajadusel räägivad terapeudiga ning parandavad seeläbi enda heaolutunnet.

Grupp töötab avatud rühma põhimõttel, liituda võib aasta läbi. Kokkusaamised toimuvad 1 x kuus.

Grupi toimumise kuupäevad:
31.03
29.04
26.05
30.06

Kellaaeg: 13.00-15.00.

Siia on oodatud inimesed: 

1) kellel raske kodust välja tulla ja vajavad /soovivad selleks eesmärki

2) kes soovivad igapäeva ellu lõõgastavat/ stressi maandavat tegevust

3) kes tunnevad ebamugavust teiste inimeste seltskonnas

5) kellel on vaimne või füüsiline valu


Grupis viiakse läbi nii kunstitehnikatel põhinevaid ühiseid töid kui ka individuaalseid ülesandeid lähtuvalt klientide vajadustest ja soovidest.


Sisekliendi hind on 8 EUR kord. Osalustasu soodustus 7 EUR kord kehtib ametlikult registreeritud töötutele ja õpilastele, mittetöötavatele pensionäridele ja 1,5-3 aastaste laste emadele.
Tervishoiu-, tööhõive- ja hoolekandeasutuste (sh tööalase rehabilitatsiooni) klientide hind on täishind 15 €/h.


Rühmajuhiks on loovterapeut Alissa Ivanova


„Kunst on peegel, millesse vaadates inimene tunneb ära midagi endast, millest tal polnud aimu“ (Alain, 1936)


Olen 2013. aastal lõpetanud kunstiteraapia eriala draamateraapia suunal. Praegu olen visuaalkunstiteraapia magistriõpingute lõpetamise faasis.


Igapäevaselt töötan peale Avituse veel teises rehabilitatsiooni meeskonnas erivajadustega laste ja täiskasvanutega. Varasem tööpraktika hõlmab tegelemist psüühika- kui sõltuvushäiretega, töö kaotanud inimestega, hooldekodus elavate eakate ning lastekodu noorukitega.


Oma töös kasutan psühhodraama teoreetilist lähenemisi ning ühendan need kunstiteraapia meetodite ning tehnikatega. Pean oluliseks pidevat enesearendamist ning selleks, püüan omavahel põimida teooriad teraapiast, filosoofiast, antropoloogiast ja kunstist.


Lisaküsimustele vastuste saamiseks ja grupiga liitumiseks palume rühmajuhiga ühendust võtta: 


Alissa Ivanova

tel. 525 7515

alissa@avitus.ee