Kogemusnõustajate väljaõpe 

Kogemusnõustaja? 
Kas mina ka?


,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Sotsiaalministeerium on koostanud selle teenuse juhendi ja väljaõppe standardid.

Riikliku miinimumkoolituskava leiad siit lingilt

www.riigiteataja.ee/akt/129122015035


Aastast 2016 on plaan kaasata kogemusnõustamise teenus nii SKA rehabilitatsiooniprogrammidesse kui Töötukassa teenuste hulka. Tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus.


Selleks alustatakse 2015 aastal kogemusnõustajate laiemat väljaõpetamist Eestis. Avituse väljaõppeprogrammi toetavad rahaliselt Sotsiaalministeerium, Hasartmängu-maksu Nõukogu ja Astangu KRK.


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilistele teemadele. Selle läbides on võimalik toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.Kui sina

*     
omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest 
*     sooviksid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad olla teistele positiivseks eeskujuks

*   saad kindlalt öelda, et need keda aitaksid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

siis loe edasi siit