Depressiooni ja bipolaarse häire rühm Viljandis

Kui Sul on depressioon ning vajad toetust sellega hakkama saamisel, siis oled oodatud depressiooni tugigruppi. Gruppi on oodatud ka depressiooni põdejate inimeste lähedased, kuna haigus mõjutab tugevalt kogu perekonda.


Depressiooni tugigrupi eesmärk on toetada inimest depressiooniga toimetulekul ning võimaldada soovi korral oma loo jagamist ja kogemuste vahetamist. Grupis osaleja leiab toetust ning ära kuulamist grupi liikmete ja kogemusnõustajate poolt.


Grupis osalemine on tasuta.


Kokkusaamised toimuvad üle nädala laupäeviti kl 12.00 kokku kuuel korral (29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12) Päikesekillu perekeskuses, Posti 24, Viljandi. 


Grupi teine kohtumine kuupäeval 13.10. toimub erandlikult Viljandi pensionäride liidu majas, aadressil Lääne tn 2, Viljandi, 


Grupi tööd juhivad kogemusnõustajad Anne ja Ari.


Kui soovid grupiga liituda, võta ühendust grupijuhiga:

tel.  58 900 579

e-post  triinu@avitus.ee