Uuringud Avituse depressioonirühma töö kohta


Uurimus eestlaste suhtumisest rühmatöösse, rühmatöö efektiivsusest ja toimimismehhanismidest

Anneli Valdmann, Triin Ülesoo, 2009

(Sh rühmatöö efektiivsusest ja toimimismehhanismidest. Uuringus osales 1685 eestlast.)

UURIMUS_Suhtumine grupitöösse_KOKKUVÕTE_2009.pdf

UURIMUS_Suhtumine grupitöösse_GRAAFILINE LISA_2009.pdf

UURIMUS_Suhtumine grupitöösse_GRUPI RESSURSID_2009.pdf


Rühmatöö tulemused 

Anneli Valdmann, Triin Ülesoo 2012

Depressioonirühma programmi tulemused 2006-2011.xlsx

2006-2010 gruppide põhjal

Võrdlusgrupid: inimesed, kel on meeleoluprobleemid ja kes ..

1 on rühmatööprogrammis osalenud; 

2 on individuaalnõustamises osalenud; 

3 on ainult ravimite kasutajad; 

4 ei kasuta professionaalset abiUurimus bipolaarsest häirest

Eve Usin, 2007

Kaassõna

Sissejuhatus

Bipolaarne meeloluhäire

Bipolaarsed inimesed

Kaasinimesed

Kokkuvõte, kasutatud kirjandus