Depressioonigrupp 

Alates 2004. aastast!

Grupp, kus saad õppida enesejuhtimist ja oma elu peremeheks saamist-olemist. See on mõeldud ennekõike meeleoluhäiretest (depressioon, bipolaarne häire) taastumise toetamiseks, aga ka kõik teised elukriisidega töö tegijad on teretulnud. Soovi korral võivad osaleda pereliikmed või lähedased. Grupitöö toimub Tallinnas, Tartus, Valgas ja Viljandis.Grupitöö kogemuslugu saad lugeda SIIT

Tutvustava artikli bipolaarsest häirest leiad siit:

,,Elu nagu ameerikamägedel''

Tutvustava artikli Avituse depressioonigrupi tööst leiad siit:

"Ravimid ei ole ainus vahend depressiooniga võitlemiseks";


Iga grupi täpsed toimumisajad ja muu info ning registreerimisankeedid leiad allolevatelt lehtedelt:

Tallinna rühm

Tartu rühm

Viljandi rühm


Grupitöö 9 kuu jooksul räägitakse:

 • miks tekivad ja püsivad meeleoluhäired (depressioon ja bipolaarne häire)
 • kuidas kujuneb isiksus, tema reageerimis- ja tajumisviisid ning valdavad emotsioonid
 • mida ja miks saame muuta me ise
 • õpime juhtima ja ümber kujundama oma mõtteid ja emotsioone
 • lisaks praktiline info arstide, ravimite, looduslike abivahendite-tehnikate ja muu huvipakkuva kohta

Tegemist on 9-kuulise programmiga, mis koosneb 18-st sessioonist - a’ 2 h, kohtumistega 2 korda kuus. Grupi suurus on 5-15 in. Osalemine on vabatahtlik. Töö toimub psühhoharidusliku grupitöö vormis: 20-30 min tutvustatakse meeleoluhäirete seisukohast olulisi teoreetilisi lähtekohti või tehnikaid populaarteaduslikus keeles. Järgnevad rühmaarutelud antud teemal: küsimused-vastused, kommentaarid, kogemused, vastastikune tagasiside või praktiline tehnikate harjutamine ja tagasiside. Kaasnevad kodused ülesanded. 


Grupiga võib liituda aasta läbi!

Tegutseme avatud grupi põhimõttel, see tähendab, et kohale võib tulla kas iga kord või ka kord aastas ja meiega liitub pidevalt uusi inimesi. Mida tihedamini osaled, seda kiiremini näed tulemusi. 


Grupitöö põhireeglid on:

 • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
 • usalduslikkus
 • lahkus
 • toetus
 • osalemisõigus
 • vaikimisõigus 

Osalustasu vaata oma linna infolehelt.


Tasuda saab kohapeal sularahas või poolaasta kaupa tasudes ülekandega arve alusel. Poolaasta kaupa tasudes annab see võimaluse taotleda tulumaksu tagastust. 


Iga hooaja jooksul läbitavad teemad:

 

Taustategurite teemablokk

1. Saame tuttavaks. Teiega ja tegemistega.

2. Miks mul on depressioon, ärevus, tunnete kõikumine? 1 – Keha, ,,mina ise’’, ,,teised’’, kogemused, ...

3.  Miks mul on depressioon, ärevus, tunnete kõikumine? 2 – Inimesed meie ümber

4. Isikuseomadused, iseloom - kas ja kuidas mõjutab?

5. Närvisüsteemi töö taust – kuidas me toimime?

6. Oma Loo ja Oma uue loo loomine 

7. Filmi vaatamine ja arutelu


Uute oskuste omandamise teemablokk

8. Abivõimalused 

9. ,,Musta ruudu'' ülesanne, meeleolupäevik

10. Minu isiklikud reeglid

11. Mõtete juhtimise tehnika

12. Probleemilahendamise tehnikad 

13. Minu suhted ja suhtluslaad

14. Enesekehtestamine, suhtlustehnikad

15. Lõõgastustehnikad 1 - lihaste lõõgastamine, lõõgastav hingamine

16. Lõõgastustehnikad 2 – lõõgastavad pilditehnikad

17. Jõuvarude leidmine endas. Hooaja lõpetamine.


Avituse depressioonigrupi töö kohta käivatest uurimustest saad lugeda SIIT