Kopenhageni  Psühhosotsiaalne  Küsimustik

Copenhagen Psychosocial Questionaire (COPSOQ)

 

Tööga seotud psühhosotsiaalse seisundi, tervise ja heaolu küsimustik - ,,A questionaire on psychosocial working conditions, healt and well-being''


Tegemist on anonüümse küsitlusega. Personaalse tulemuse saamiseks vali endale palun alias või parool, mille alusel leiad koolituspäeval üles oma kokkuvõtte. 

  
Meeskondade juhid saavad anonüümse statistilise kokkuvõtte oma meeskonna hetkeseisust. Koolituspäeval arutleme koos tulemuste üle. Kui soovite midagi muuta, siis leiutame viise, kuidas seda teha.

Käesolevale küsitlusele on juurdepääs vaid meili teel kutse saanud inimestel. Küsimustik pole veebis teistele nähtav. 


--------------------------------------


Küsimustikus märgi palun, mil määral nõustud esitatud väidetega? Kasuta hindamisel siin toodud skaalat.

5 – nõustun täielikult

4 – nõustun suurel määral

3 – nõustun mõnevõrra

2 – nõustun vähesel määral

1 – ei nõustu üldse

Email again:
Palun vali oma osakond/üksus